fr | nl

privacy

Wettelijk

Het gebruik van deze site is onderworpen aan www.euroliftcenter.be bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Door het betreden van dit portaal, erkent u te hebben gelezen en aanvaard, zonder enig voorbehoud, deze voorwaarden en bepalingen van het gebruik.

Doeleinden van de portaalsite
De portal site biedt een overzicht van de consulting-activiteiten.
Het geeft de niet-contractuele informatie over de activiteiten van de verkoop, verhuur, reparatie, service en reparatie.
De informatie op de site www.euroliftcenter.be zijn, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel, van algemene aard. Zij zijn dus niet persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als juridisch, beroeps-of persoonlijk aan de gebruiker. Als u persoonlijk advies of specifieke, het is uw verantwoordelijkheid om de relevante afdelingen te raadplegen binnen de regionale overheid.

Kwaliteit van de informatie en service-beperking van de aansprakelijkheid

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze site. Toch kunnen we daarin niet voor de juistheid van de informatie. De gebruiker is ook van bewust dat deze informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Als gevolg daarvan, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site of gebruik dat zou kunnen worden gemaakt. De hyperlinks op de site die gebruikers naar andere websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Daarnaast kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen op onze site.
Ondanks inspanningen om zo veel mogelijk een onderbreking te wijten aan technische problemen te voorkomen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor technische storingen of andere technische problemen

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de site zijn beschermd door het auteursrecht of database met betrekking tot een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van EUROLIFTCENTER of, indien nodig, een derde van wie EUROLIFTCENTER verkregen van de nodige vergunningen. Tenzij anders vermeld, de informatieve tekst of cijfers op de portaalsite kan worden gebruikt gratis, mits de bron en gebruik alleen die noch commercieel, noch reclame. Door nadelen, elke reproductie voor commerciële of reclame voor deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en de reproductie van andere componenten van de portaalsite, zoals grafische vormgeving, beelden, geluiden of toepassingen strikt verboden zonder voorafgaande toestemming.

Het creëren van links naar de portal-site

EUROLIFTCENTER mogelijk maakt en bevordert het creëren van koppelingen zonder verzoek aan de oppervlakte (surface linking) die verwijzen naar de home page van de site of een andere pagina in zijn geheel. Tegen door het gebruik van technieken om alle of een deel van de site in een website op te nemen door zich te verbergen, zelfs als slechts gedeeltelijk de precieze herkomst van de informatie of verwarrende gelijkenis vertoont met de herkomst van informatie, zoals framing of in-lining, vereist schriftelijke toestemming van EUROLIFTCENTER.
N'oubliez que vous pouvez toujours nettoyer vos machines industrielles et vos bureaux avec des services spécialisés.

Winkelwagen

  • 0 items
0.00